Вести

 • Записник седнице са Скупштине од 19.06.2024

 • Одлуке усвојене на Скупштини акционара

 • Извештај са одржане скупштине акционара

 • Извештај о накнадама са извештајем ревизора

 • Сазивање скупштине акционара

 • Годишњи извештај за 2023-у годину.

 • Полугодишњи извештај за период јануар-јун 2023 године

 • Извештај о накнадама са извештајем ревизора

 • Извештај са одржане скупштине акционара

 • Одлуке усвојене на Скупштини од 16.06.2023. године

 • Записник Скупштине од 16.06.2023. године

 • Сазивање скупштине акционара

 • Годишњи извештај за 2022-у годину.

 • Извештај са одржане скупштине акционара

 • Политика накнада директорима

 • Записник и одлуке Скупштине од 17.06.2022. године

 • Сазивање скупштине акционара

 • Годишњи документ о објављеним информацијама

 • Извештај са одржане скупштине акционара

 • Записник и одлуке скупштине од 05. maja 2022

 • Годишњи извештај за 2021-у годину.

 • Сазивање скупштине акционара

 • Извештај са одржане скупштине акционара

 • Записник и одлуке скупштине од 07. марта 2022

 • Сазивање скупштине акционара

 • Записник и одлуке скупштине од 22. јуна 2021

 • Извештај са одржане скупштине акционара

 • Сазивање скупштине акционара

 • Годишњи документ о објављеним информацијама

 • Извештај Скупштине од 11.05.2021. год

 • Записник и одлуке Скупштине од 11.05.2021. год

 • Сазивање скупштине акционара 

 • Годишњи извештај за 2020-у годину.

 • Извештај са одржане Скупштине акционара од 13.08.2020. год

 • Записник и одлуке Скупштине од 13.08.2020. год

 • Сазивање Скупштине акционара

 • Записник и одлуке Скупштине од 16.07.2020. годинe.

 • Извештај са Скупштине акционара од 16.07.2020. године.

 • Сазивање Скупштине акционара

 • Годишњи документ о објављеним информацијама.

 • Годишњи извештај за 2019-у годину.

 • Записник Скупштине од 18.06.2019. године

 • Извештај са одржане Скупштине акционара

 • Одлуке Скупштине од 18.06.2019. године

 • Одлука са позивом за скупштину акционара за 18.06.2019. године

 • Обавештење о сазивању Скупштине акционара

 • Годишњи документ о објављеним информацијама

 • Записник и одлуке Скупштине 30.04.2019. године

 • Извештај са одржане Скупштине 30.04.2019. године

 • Годишњи извештај за 2018-у год.

 • Сазивање ванредне седнице скупштине 05.04.2019

 • Записник и одлуке скупштине од od 25.01.2019

 • Извештај са одржане скупштине акционара 25.01.2019

 • Сазивање скупштине акционара

 • Обавестење о сазивању скупстине акционара

 • Извештај са одржане Скупштине од 18.06.2018

 • Записник и одлуке Скупштине од 18.06.2018.

 • Сазивање Скупстине акционара

 • Годишњи документ о објављеним информацијама

 • Годишњи извештај за 2017-у год.

 • Налаз и мишљење вештака на околност располагања имовином

 • Извештај са одржане Скупштине од 20.06.2017. год.

 • Одлуке Скупштине од 20.06.2017, год.

 • Записник Скупштине од 20.06.2017. год.

 • Одлука са позивом акционарима за Скупштину за 20.06.2017. год.

 • Годишњи извештај за 2016-у год.

 • Годишњи документ о објављеним информацијама за 2016. год.

 • Политика квалитета АД „Магистрала“, Београд

 • Извештај са одржане Скупштине од 15.06.2016. год.

 • Одлуке Скупштине од 15,06,2016, год.

 • Записник Скупштине од 15.06.2016. год.

 • Одлука са позивом акционарима за Скупштину за 15.06.2016. год.

 • Годишњи извештај за 2015-у год.

 • Годишњи документ о објављеним информацијама за 2015. год.

 • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

 • Извештај са одржане Скупштине од 18.06.2015. год.

 • Одлуке Скупштине од 18.06.2015. год.

 • Записник Скупштине од 18.06.2015. год.

 • Обавештење о значајном учешћу

 • Одлука са позивом акционарима за Скупштину за 18.06.2015. год.

 • Годишњи документ о објављеним информацијама за 2014. год

 •  Годишњи извештај за 2014-у год

 • Обавештење о значајном учешћу

 • СТАТУТ – пречишћен текст

 • Извештај са одржане Скупштине oд 19.06.2014. год.

 • Одлуке Скупштине oд 19.06.2014. год.

 •  Записник Скупштине oд 19.06.2014. год.

 •  Позив о сазивању редовне Скупштине зa 19.06.2014. год.

 • Одлука о сазивању редовне Скупштине зa 19.06.2014. год.

 • Годишњи извештај за 2013. год.

 • Годишњи документ о објављеним информацијама

 • Извештај са одржане седнице од 18.06.2013. год.

 •  Одлуке скупштине од 18.06.2013. год.

 • Записник скупштине од 18.06.2013. год.

 • Позив о сазивању редовне скупштине за 18.06.2013. год.

 • Годишњи документ о објављеним информацијама

 • Годишњи извештај за 2012. год.

 • Записник Скупштине од 11.02.2013. год.

 • Пречишћен текст Статута

 • Одлуке са седнице Скупштине од 11.02.2013. год.

 • Извештај са одржане скупштине од 11.02.2013. год.

 • Одлука о сазивању ванредне скупштине за 11.02.2013. год

 • Позив о сазивању ванредне скупштине за 11.02.2013. год.