Добродошли

Добродошли на званичну презентацију предузећа Магистрала А.Д.

Магистрала

Предузеће је почело са радом 1945. године, као Надзорништво за путеве са седиштем у Приштини. Године 1948. трансформише се у Техничку секцију за путеве, а 1962. године у Предузеће за путеве. Током 1975. године, Предузеће се трансформише у Радну организацију „ПУТ“ која је у свом саставу имала три основне организације и то: ООУР Изградња, ООУР Одржавање и ООУР Заједнички послови. Године 1990. ООУР Одржавање се трансформише у Специјализовано Предузећа за одржавање магистралних и регионалних путева АП Косова и Метохије... Опширније