Контакт

Овде можете послати вашу потражњу за неку од наших услуга или поставити нам било које питање у вези њих. Такође, уколико се не сналазите са формуларима или Вам је потребан моменталан одговор, можете нас позвати телефоном и одмах добити све жељене информације. Хвала на Поверењу!

Пун назив предузећа: Предузеће за одржавање и изградњу путева „Магистрала“ а.д. Београд (Нови Београд)
Скраћен назив предузећа: АД „Магистрала“ Београд
Адреса: Тошин бунар 198, Нови Београд
Седиште предузећа: Београд (Нови Београд)
Матични број: 09017259
ПИБ: 101717625
Својина: акционарско друштво
Текући рачуни:
Комерцијална банка 205-159282-64,
МТС банка а.д. Београд 360-0005932101011-41,
АИК банка а.д. Ниш 105-4363-35,
Банка Интеса а.д. Београд 160-419764-38

Број запослених: 120

Директор: Небојша Башчаревић, дипл.инж.грађ.

Телефон: 011/2696-499
Факс: 011/2696-858
Електронска пошта: office@magistrala.rs

 

Контактирајте нас: