Референце

Референце

 • Редовно одржавање 379 километара државних путева на територији Косова и Метохије, Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“.
 • Редовно одржавање 75 километара државних путева II реда на територији града Београда, Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“.
 • Редовно одржавање аутопутева: I.A-1 Обилазница Београда у дужини од 30км и I.A-1 Нови Сад – Београд у дужини од 17км у периоду од 2012-16. године, Инвеститор: „МБА Миљковић“ доо Београд.
 • Рехабилитација коловоза аутопута I.A-1 Нови Сад – Београд у дужини од 2,5км, Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“.
 • Рехабилитација регионалног пута Р-100 Београд – Смедерево, деоница Лештане – Болеч у дужини од 5,4 километара, Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“.
 • Рехабилитација регионалног пута Р-267 Јаково – Бољевци у дужини од 8,1км, Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“.
 • Реконструкција државног пута I.Б-38 Крушевац – Разбојна (Бруски пут) у дужини од 1,7км, Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“.
 • Изградња кружног тока у Врњцима на укрштању државних путева I.Б-23 и II.A-108, Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“.
 • Извођење асфалтерских радова на рехабилитацији аутопута Е-75 Београд – Ниш, деоница кроз град Београд, Инвеститор: „Ратко Митровић Нискоградња“ доо Београд.
 • Извођење асфалтерских радова на изградњи моста преко Аде и приступних саобраћајница, Инвеститор: „МБА Миљковић“ доо Београд.
 • Извођење асфалтерских радова на изградњи приступних објеката и саобраћајница на мосту Михајла Пупина као и на изградњи саобраћајнице „Северна тангента“, Инвеститор: „МБА-Ратко Митровић Нискоградња“ доо Београд.
 • Извођење асфалтерских радова на реконструкцији улице Војводе Степе у Београду, Инвеститор: „МБА – Ратко Митровић нискоградња“ доо Београд.
 • Извођење радова на заштити државних путева – мерењу осовинског оптерећења теретних возила, Инвеститор: „Србијапут“ ад Београд.
 • Извођење асфалтерских радова на реконструкцији трга Славија, булевара Ослобођења и улица Рузвелтове и Мије Ковачевића. Инвеститор: „МБА-Ратко Митровић нискоградња“ доо Београд.
 • Извођење асфалтерских радова на реконструкцији државног пута И.Б-28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Зворник – Грачаница – Љубовија од км 41+540 до км 41+686. Инвеститор: „МБА-Ратко Митровић нискоградња“ доо Београд.
 • Извођење асфалтерских радова на реконструкцији државног пута И.Б-26 Београд – Шабац – Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача – Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150.  Инвеститор: „МБА-Ратко Митровић нискоградња“ доо Београд.