Вести

- Записник и Одлуке Скупштине од 25.01.2019 28.01.2019.
- Извештај са одржане Скупштине акционара 28.01.2019.
- Сазивање скупштине акционара 04.01.2019.
- Обавестење о сазивању скупстине акционара 04.01.2019.
- Извештај са одржане Скупштине од 18.06.2018. 19.06.2018.
- Записник и одлуке Скупштине од 18.06.2018. 19.06.2018.
- Сазивање Скупстине акционара 14.05.2018.
- Годишњи документ о објављеним информацијама 10.05.2018.
- Годишњи извештај за 2017-у год. 30.04.2018.
- Налаз и мишљење вештака на околност располагања имовином 26.06.2017.
- Извештај са одржане Скупштине од 20.06.2017. год. 22.06.2017.
- Одлуке Скупштине од 20.06.2017, год. 22.06.2017.
- Записник Скупштине од 20.06.2017. год. 22.06.2017.
- Одлука са позивом акционарима за Скупштину за 20.06.2017. год. 18.05.2017.
- Годишњи извештај за 2016-у год. 24.04.2017.
- Годишњи документ о објављеним информацијама за 2016. год. 24.04.2017.
- Политика квалитета АД "Магистрала", Београд 23.02.2017.
- Извештај са одржане Скупштине од 15.06.2016. год. 16.06.2016.
- Одлуке Скупштине од 15,06,2016, год. 16.06.2016.
- Записник Скупштине од 15.06.2016. год. 16.06.2016.
- Одлука са позивом акционарима за Скупштину за 15.06.2016. год. 13.04.2016.
- Годишњи извештај за 2015-у год. 04.05.2016.
- Годишњи документ о објављеним информацијама за 2015. год. 28.04.2016.
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 04.12.2015.
- Извештај са одржане Скупштине од 18.06.2015. год. 19.06.2015.
- Одлуке Скупштине од 18.06.2015. год. 19.06.2015.
- Записник Скупштине од 18.06.2015. год. 19.06.2015.
- Обавештење о значајном учешћу 17.06.2015.
- Одлука са позивом акционарима за Скупштину за 18.06.2015. год. 15.05.2015.
- Годишњи документ о објављеним информацијама за 2014. год 07.05.2015.
- Годишњи извештај за 2014-у год. 05.05.2015.
- Обавештење о значајном учешћу 26.08.2014.
- СТАТУТ - пречишћен текст 19.06.2014.
- Извештај са одржане Скупштине oд 19.06.2014. год. 19.06.2014.
- Одлуке Скупштине oд 19.06.2014. год. 19.06.2014.
- Записник Скупштине oд 19.06.2014. год. 19.06.2014.
- Позив о сазивању редовне Скупштине зa 19.06.2014. год. 19.05.2014.
- Одлука о сазивању редовне Скупштине зa 19.06.2014. год. 19.05.2014.
- Годишњи извештај за 2013. год. 30.04.2014.
- Годишњи документ о објављеним информацијама 14.04.2014.
- Извештај са одржане седнице од 18.06.2013. год. 18.06.2013.
- Одлуке скупштине од 18.06.2013. год. 18.06.2013.
- Записник скупштине од 18.06.2013. год. 18.06.2013.
- Позив о сазивању редовне скупштине за 18.06.2013. год. 17.05.2013
- Годишњи документ о објављеним информацијама 08.05.2013.
- Годишњи извештај за 2012. год. 30.04.2013.
- Записник Скупштине од 11.02.2013. год. 12.02.2013.
- Пречишћен текст Статута 12.02.2013.
- Одлуке са седнице Скупштине од 11.02.2013. год. 12.02.2013.
- Извештај са одржане скупштине од 11.02.2013. год. 12.02.2013.
- Одлука о сазивању ванредне скупштине за 11.02.2013. год. 21.01.2013.
- Позив о сазивању ванредне скупштине за 11.02.2013. год. 21.01.2013.